Close
Ulica maršala Tita 2-a
062 005 591
info@misk.ba

TRANSKVANTE NERVNA STIMULACIJA – TENS

Stimulira živce u koži te time blokira signale boli prije nego što dođu do mozga.
Elektroterapija je korištenje električne energije u svrhu liječenja. U medicini, pojam elektroterapija se
odnosi na različite tretmane, uključujući upotrebu električnih uređaja kao što su moždani stimulatori,
koji su korisni kod neuroloških bolesti.
TENS se također primjenjuje za korištenje električne struje u svrhu ubrzanja zacjeljivanja rana i ubrzanog
oporavka od povreda, te kao stimulacija mišičnog sustava u procestu rehabilitacije. Osim toga, pojam
“elektroterapije” ili “elektromagnetska terapija” često se primjenjuje i u praksi korištenja alternativnih
medicinskih uredaja i tretmana.
TENS je upotreba elektricne struje proizvedene u uređaju u cilju stimulacije živaca za terapeutske svrhe.
TENS je neinvazivna, nisko rizična stimulacija živaca kojoj je namjera smanjiti bol, akutnu i kroničnu,
iako postoje kontraverze oko učinkovitosti u liječenju kronične boli.

POVIJEST
Električna stimulacija u svrhu kontrole boli koristila se još davno u starom Rimu 63. godine. Što saznajemo
od strane Scriboniusa Largusa, kojem je bol u zglobu nestala nakon što je stao stopalom na električnu
ribu na morskoj obali.

DANAS
Prvi moderni, prenosivi TENS uredaj patentiran je u SAD-u 1974. godine

TENS se koristi:
-akutna i kronična bol izazvana različitim patološkim procesima
reumatske bolesti
-traume
-ortopedske bolesti
-hirurgija
-neurologija
-ginekološke i onkološke bolesti

Kontradikcija za primjenu nema, ali ipak terapiju ne bi trebali primati pacijenti sa pacemaker-om,
bolestima srca, dijabetesom, trudnoćom ili visokim krvnim pritiskom.